فوائد استفاده از برچسب انرژی

معرفی به دوستان

برچسب انرژي امروزه در اغلب کشورهاي جهان وجود دارد و مصرف کننده را با ميزان کارآيي هر يک از وسايل انرژي­ بر خانگي آشنا مي­ کند. همچنين اطلاعات مشترک در همه وسايل و اطلاعات اختصاصي مربوط به هر وسيله را در اختيار مصرف کنندگان قرار مي­دهد.

برچسب انرژي امروزه در اغلب کشورهاي جهان وجود دارد و مصرف کننده را با ميزان کارآيي هر يک از وسايل انرژي­ بر خانگي آشنا مي­کند. همچنين اطلاعات مشترک در همه وسايل و اطلاعات اختصاصي مربوط به هر وسيله را در اختيار مصرف کنندگان قرار مي­دهد. 

برچسب انرژي از قسمتهاي مختلفي تشکيل شده است که هر قسمت نمايانگر اطلاعاتي است؛ به طور مثال خريداران ماشين لباسشويي مي توانند با توجه به اين اطلاعات در هنگام خريد دستگاهي را انتخاب کنند که در مقايسه با ساير مدل­هاي مشابه داراي کارآيي و بازدهي بيشتري باشد. در کل سه بخش اول برچسب که در تمامي وسايل انرژي بر خانگي مشترک است به ترتيب نمايانگر علامت تجاري، نام شرکت سازنده و مدل دستگاه مي باشد. بخش چهارم برچسب انرژي به وسيله 7 حرف لاتين از A تا G درجه بندي شده است که هر يک از حروف، معرف درجه­اي از کارآيي دستگاه مي­باشد. حرف A نشانگر بيشترين بازدهي دستگاه و حرف G نشانگر کمترين بازدهي دستگاه است. بنابراين هر چه رتبه دستگاه بيشتر باشد کارآيي آن نسبت به ميزان انرژي که مصرف مي­کند بيشتر است. مصرف کنندگان مي­توانند در هنگام خريد وسايل برقي خانگي با دقت و توجه به حرف لاتين درج شده در اين قسمت از ميزان کارآيي و بازدهي دستگاه اطلاع يابند. بخش پنجم، نمايانگر مصرف انرژي دستگاه بر اساس استاندارد ملي تدوين شده و در بخش آزمون استاندارد مي­باشد و ساير بخش­ها بيانگر اطلاعات اختصاصي در مورد هر يک از وسايل مي باشد. به طور مثال بخش­هاي ششم و هفتم در ماشين لباسشويي نشانگر ميزان قدرت پاک­کنندگي و قدرت خشک کن دستگاه مي باشد و آخرين بخش نيز آرم مؤسسه استاندارد را نشان مي­دهد. در شكل زیر نمونه­اي از برچسب انرژي براي بخاري گازي نشان داده شده است. موارد مندرج در آن به شرح زير است:

 

 

 

1- نام توليدکننده

2- شاخص باز دهی کل خالص کولر

3- مقدار عددي بازده کل خالص کولر

4- مقدار مصرف ساليانه انرژي بر حسب مگاژول

5-معادل مصرف ساليانه گاز بر حسب متر مکعب

6- توان مصرفی انرژی

7- شاخص بازده در حالت تنظيم حداکثرو حداکثر

8- کلاس آب و هوایی

9- حداکثر توان خروجي بر حسب کيلو وات.

10- راندمان حرارتی

11- ضریب عملکرد گرمایشی

12-نام مدل

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فوائد استفاده از برچسب انرژي

استفاده از برچسب انرژي مزايا و فوايد گوناگوني براي مصرف کنندگان اين گونه وسايل دارد که از آن جمله مي­توان به موارد زير اشاره کرد:

1) انتخاب درست و آگاهانه مردم در هنگام خريد وسايل خانگي مصرف كننده انرژي

2) آشنا ساختن مصرف کنندگان با ميزان کارآيي و بازدهي وسايل

3) بهينه سازي و کاهش مصرف انرژي

4) کاهش هزينه انرژي مصرفي در خانواده ها

5) کاهش آلودگي محيط زيست

6) ارائه اطلاعات اختصاصي ويژه هر وسيله

7) ارائه اطلاعات مفيد در مورد وسايل شامل: علامت تجاري، نام شرکت سازنده، مدل دستگاه و نشان استاندارد

 

نظرات

 
   
 
Captcha