مرتب سازی بر اساس :
52 محصول
حذف همه
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
کولر گازی 25000 سامسونگ - SAMSUNG AIR CONDITIONER AR25NSP Windfree 25000
12,100,000 تومانناموجود

ظرفیت: 25 هزار

نحوه عملکرد: سرد و گرم

مصرف انرژی: اینورتر(کم مصرف)

فیلتر: easy Filter به منظور سهولت در تمیز کردن فیلترها

جزئیات محصول
کولر گازی 19000 سامسونگ - SAMSUNG AIR CONDITIONER AR19NSP Windfree 19000
11,400,000 تومانناموجود

ظرفیت: 19 هزار

نحوه عملکرد: سرد و گرم

مصرف انرژی: اینورتر(کم مصرف)

فیلتر: easy Filter به منظور سهولت در تمیز کردن فیلترها

جزئیات محصول
کولر گازی 13000 سامسونگ - SAMSUNG AIR CONDITIONER AR13NSP Windfree 13000
9,200,000 تومانناموجود

ظرفیت: 13 هزار

نحوه عملکرد: سرد و گرم

مصرف انرژی: اینورتر(کم مصرف)

فیلتر: easy Filter به منظور سهولت در تمیز کردن فیلترها

جزئیات محصول
کولر گازی 10000 سامسونگ - SAMSUNG AIR CONDITIONER AR10NSP Windfree 10000
8,400,000 تومانناموجود

ظرفیت: 10 هزار

نحوه عملکرد: سرد و گرم

مصرف انرژی: اینورتر(کم مصرف)

فیلتر: easy Filter به منظور سهولت در تمیز کردن فیلترها

جزئیات محصول
کولر گازی ایستاده سامسونگ 50000 اینورتر - SAMSUNG AIR CONDITIONER AF50MV MIRAGE INVERTER
32,500,000 تومانناموجود

ظرفیت: 50 هزار

نحوه عملکرد: سرد

مصرف انرژی: اینورتر(کم مصرف)

فیلتر: فیلتر Full HD جهت جلوگیری از انتشار ذرات آلرژی زا و گرد و غبار

جزئیات محصول
کولر گازی سامسونگ 13000 - SAMSUNG AIR CONDITIONER AR13KPFS GOOD
6,000,000 تومانناموجود

ظرفیت: 13 هزار

نحوه عملکرد: سرد و گرم

مصرف انرژی: معمولی

فیلتر: easy Filter به منظور سهولت در تمیز کردن فیلترها

جزئیات محصول
کولر گازی سامسونگ 12000 - SAMSUNG AIR CONDITIONER AR13MQFH
6,700,000 تومانناموجود

ظرفیت: 12 هزار

نحوه عملکرد: سرد و گرم

مصرف انرژی: B

فیلتر: easy Filter به منظور سهولت در تمیز کردن فیلترها

جزئیات محصول
کولر گازی سامسونگ 18000 - SAMSUNG AIR CONDITIONER AR19MQFH
8,300,000 تومانناموجود

ظرفیت: 18 هزار

نحوه عملکرد: سرد و گرم

مصرف انرژی: B

فیلتر: فيلتر توليد يون اکسيژن برای تمدد اعصاب

 

جزئیات محصول
کولر گازی سامسونگ 24000 - SAMSUNG AIR CONDITIONER AR25MQFH
9,500,000 تومانناموجود

ظرفیت: 24 هزار

نحوه عملکرد: سرد و گرم

مصرف انرژی: B

فیلتر: فيلتر توليد يون اکسيژن برای تمدد اعصاب

 

جزئیات محصول
کولر گازی سامسونگ 30000 - SAMSUNG AIR CONDITIONER AR30MRFU MAX4
15,200,000 تومانناموجود

ظرفیت: 30 هزار

نحوه عملکرد: سرد و گرم

مصرف انرژی: A

فیلتر: فیلتر Full HD جهت جلوگیری از انتشار ذرات آلرژی زا و گرد و غبار

جزئیات محصول
کولر گازی سامسونگ 30000 - SAMSUNG AIR CONDITIONER AR30MQFU MAX4
15,100,000 تومانناموجود

ظرفیت: 30 هزار

نحوه عملکرد: سرد و گرم

مصرف انرژی: A

فیلتر: فیلتر Full HD جهت جلوگیری از انتشار ذرات آلرژی زا و گرد و غبار

جزئیات محصول
کولر گازی سامسونگ 24000 - SAMSUNG AIR CONDITIONER AR25MRFH BORACAY
10,500,000 تومانناموجود

ظرفیت: 24 هزار

نحوه عملکرد: سرد 

مصرف انرژی: B

فیلتر: فیلتر Full HD جهت جلوگیری از انتشار ذرات آلرژی زا و گرد و غبار

 

جزئیات محصول
کولر گازی سامسونگ 18000 - SAMSUNG AIR CONDITIONER AR19MRFH BORACAY
7,900,000 تومانناموجود

ظرفیت: 18 هزار

نحوه عملکرد: سرد 

مصرف انرژی: B

فیلتر: فیلتر Full HD جهت جلوگیری از انتشار ذرات آلرژی زا و گرد و غبار

 

جزئیات محصول
کولر گازی 12000 سامسونگ - Samsung AIR CONDITIONER AR13MRFH
5,192,000 تومانناموجود

ظرفیت: 12 هزار

نحوه عملکرد: سرد 

مصرف انرژی: B

فیلتر: فیلتر Full HD جهت جلوگیری از انتشار ذرات آلرژی زا و گرد و غبار

 

جزئیات محصول
کولر گازی 10000 اینورتر سامسونگ - SAMSUNG AIR CONDITIONER AR10MSFHE S-INVERTER
6,750,000 تومانناموجود

ظرفیت: 10 هزار

نحوه عملکرد: سرد و گرم

مصرف انرژی: اینورتر(کم مصرف)

فیلتر: فيلتر توليد يون اکسيژن برای تمدد اعصاب

 

 

جزئیات محصول
کولر گازی 13000 اینورتر سامسونگ - SAMSUNG AIR CONDITIONER AR13MSFHE S-INVERTER
7,500,000 تومانناموجود

ظرفیت: 13 هزار

نحوه عملکرد: سرد و گرم

مصرف انرژی: اینورتر کم مصرف

فیلتر: فیلتر سه لایه ,easy Filter به منظور سهولت در تمیز کردن فیلترها

جزئیات محصول
کولر گازی 19000 اینورتر سامسونگ - SAMSUNG AIR CONDITIONER AR19MSFHE S-INVERTER
10,000,000 تومانناموجود

ظرفیت: 19 هزار

نحوه عملکرد: سرد و گرم

مصرف انرژی: اینورتر (کم مصرف)

فیلتر: فیلتر سه لایه ,easy Filter به منظور سهولت در تمیز کردن فیلترها

جزئیات محصول
کولر گازی 25000 اینورتر سامسونگ - SAMSUNG AIR CONDITIONER AR25MSFHE S-INVERTER
11,500,000 تومانناموجود

ظرفیت: 25 هزار

نحوه عملکرد: سرد و گرم

مصرف انرژی: اینورتر کم مصرف

فیلتر: فیلتر سه لایه ,easy Filter به منظور سهولت در تمیز کردن فیلترها

جزئیات محصول
کولر گازی 25000 سامسونگ - SAMSUNG AIR CONDITIONER AR25KSSS GOOD1 INVERTER
10,879,000 تومانناموجود

ظرفیت: 25 هزار

نحوه عملکرد: سرد و گرم

مصرف انرژی: اینورتر کم مصرف

فیلتر: فیلتر سه لایه ,easy Filter به منظور سهولت در تمیز کردن فیلترها

جزئیات محصول
کولر گازی 19000 سامسونگ - SAMSUNG AIR CONDITIONER AR19KSSS GOOD1 INVERTER
10,250,000 تومانناموجود

ظرفیت: 19 هزار

نحوه عملکرد: سرد و گرم

مصرف انرژی: اینورتر کم مصرف

فیلتر: فیلتر سه لایه ,easy Filter به منظور سهولت در تمیز کردن فیلترها

جزئیات محصول
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »