مرتب سازی بر اساس :
34 محصول
حذف همه
  • «
  • 1
  • 2
  • »
کولر گازی 25000 سامسونگ - SAMSUNG AIR CONDITIONER AR25KSSS GOOD1 INVERTER
10,879,000 تومانناموجود

ظرفیت: 25 هزار

نحوه عملکرد: سرد و گرم

مصرف انرژی: اینورتر کم مصرف

فیلتر: فیلتر سه لایه ,easy Filter به منظور سهولت در تمیز کردن فیلترها

جزئیات محصول
کولر گازی 19000 سامسونگ - SAMSUNG AIR CONDITIONER AR19KSSS GOOD1 INVERTER
10,250,000 تومانناموجود

ظرفیت: 19 هزار

نحوه عملکرد: سرد و گرم

مصرف انرژی: اینورتر کم مصرف

فیلتر: فیلتر سه لایه ,easy Filter به منظور سهولت در تمیز کردن فیلترها

جزئیات محصول
کولر گازی 13000 سامسونگ - SAMSUNG AIR CONDITIONER AR13KSSS GOOD1 INVERTER
7,750,000 تومانناموجود

ظرفیت: 13 هزار

نحوه عملکرد: سرد و گرم

مصرف انرژی: اینورتر کم مصرف

فیلتر: فیلتر سه لایه ,easy Filter به منظور سهولت در تمیز کردن فیلترها

جزئیات محصول
کولر گازی 10000 سامسونگ - SAMSUNG AIR CONDITIONER AR10KSSS GOOD1 INVERTER
7,400,000 تومانناموجود

ظرفیت: 10 هزار

نحوه عملکرد: سرد و گرم

مصرف انرژی: اینورتر کم مصرف

فیلتر: فیلتر سه لایه ,easy Filter به منظور سهولت در تمیز کردن فیلترها

جزئیات محصول
کولر گازی 25000 سامسونگ - SAMSUNG AIR CONDITIONER AR25KCFU MAX
6,760,000 تومانناموجود

ظرفیت: 25 هزار

نحوه عملکرد: سرد

مصرف انرژی: B

فیلتر: فیلتر fULL HD جهت جلوگیری از انتشارذرات آلرژی زا و گرد وغبار

جزئیات محصول
کولر گازی 19000 سامسونگ - SAMSUNG AIR CONDITIONER AR19KPFU MAX
3,537,000 تومانناموجود

ظرفیت: 19 هزار

نحوه عملکرد: سرد وگرم

مصرف انرژی: B

فیلتر: فیلتر fULL HD جهت جلوگیری از انتشارذرات آلرژی زا و گرد وغبار

جزئیات محصول
کولر گازی 13000 سامسونگ - SAMSUNG AIR CONDITIONER AR13KCFU MAX
2,684,000 2,519,000 تومانناموجود

ظرفیت: 13 هزار

نحوه عملکرد: سرد

مصرف انرژی: B

فیلتر: فیلتر fULL HD جهت جلوگیری از انتشارذرات آلرژی زا و گرد وغبار

جزئیات محصول
کولر گازی 13000 سامسونگ - SAMSUNG AIR CONDITIONER AR13KPFU MAX
2,730,000 تومانناموجود

ظرفیت: 13 هزار

نحوه عملکرد: سرد و گرم

مصرف انرژی: B

فیلتر: فیلتر fULL HD جهت جلوگیری از انتشارذرات آلرژی زا و گرد وغبار

جزئیات محصول
تصفیه هوا سامسونگ - AC-P55QNWA
1,815,000 1,723,000 تومانناموجود
جزئیات محصول
تصفیه هوای سامسونگ - S38ANBA
1,298,000 1,425,000 تومانناموجود
جزئیات محصول
کولر گازی 19000 سامسونگ - SAMSUNG AIR CONDITIONER AR19KCFU MAX
7,700,000 تومانناموجود

ظرفیت: 19 هزار

نحوه عملکرد: سرد

مصرف انرژی: B

فیلتر: فیلتر fULL HD جهت جلوگیری از انتشارذرات آلرژی زا و گرد وغبار

جزئیات محصول
کولر گازی 30000 سامسونگ - SAMSUNG AIR CONDITIONER AR30KCFU MAX
11,242,000 تومانناموجود

ظرفیت: 30 هزار

نحوه عملکرد: سرد

مصرف انرژی: B

فیلتر: فیلتر fULL HD جهت جلوگیری از انتشارذرات آلرژی زا و گرد وغبار

جزئیات محصول
کولر گازی 25000 سامسونگ - SAMSUNG AIR CONDITIONER AR25KPFU MAX
3,750,000 تومانناموجود

ظرفیت: 25 هزار

نحوه عملکرد: سرد و گرم

مصرف انرژی: B

فیلتر: فیلتر fULL HD جهت جلوگیری از انتشارذرات آلرژی زا و گرد وغبار

جزئیات محصول
کولر گازی 30000 سامسونگ - SAMSUNG AIR CONDITIONER AR30KPFU MAX
5,260,000 تومانناموجود

ظرفیت: 30 هزار

نحوه عملکرد: سرد و گرم

مصرف انرژی: B

فیلتر: فیلتر fULL HD جهت جلوگیری از انتشارذرات آلرژی زا و گرد وغبار

جزئیات محصول
کولر گازی ایستاده 50000 سامسونگ - SAMSUNG AIR CONDITIONER AP50M1 MIRAGE
21,285,000 تومانناموجود

ظرفیت: 50 هزار

نحوه عملکرد: سرد و گرم

مصرف انرژی: دورثابت (معمولی)

فیلتر: فیلتر fULL HD جهت جلوگیری از انتشارذرات آلرژی زا و گرد وغبار

جزئیات محصول
کولر گازی ایستاده 50000 سامسونگ - SAMSUNG AIR CONDITIONER AP50M0 MIRAGE
17,710,000 تومانناموجود

ظرفیت: 50 هزار

نحوه عملکرد: سرد

مصرف انرژی: دورثابت (معمولی)

فیلتر: فیلتر fULL HD جهت جلوگیری از انتشارذرات آلرژی زا و گرد وغبار

جزئیات محصول
کولر گازی 13000 سامسونگ - SAMSUNG AIR CONDITIONER AR13KCSD BETTER
6,350,000 تومانناموجود

ظرفیت: 13 هزار

نحوه عملکرد: سرد

مصرف انرژی: B

فیلتر: easy Filter به منظور سهولت در تمیز کردن فیلترها

جزئیات محصول
کولر گازی 25000 سامسونگ - SAMSUNG AIR CONDITIONER AR25KPFS GOOD
8,900,000 تومانناموجود

ظرفیت: 25 هزار

نحوه عملکرد: سرد و گرم

مصرف انرژی: B

فیلتر: فیلتر: easy Filter به منظور سهولت در تمیز کردن فیلترها

جزئیات محصول
کولر گازی 19000 سامسونگ - SAMSUNG AIR CONDITIONER AR19KCSD BETTER
3,773,000 3,299,000 تومانناموجود

ظرفیت: 19 هزار

نحوه عملکرد: سرد

مصرف انرژی: B

فیلتر: easy Filter به منظور سهولت در تمیز کردن فیلترها

جزئیات محصول
کولر گازی 19000 سامسونگ - SAMSUNG AIR CONDITIONER AR19KPFS GOOD
8,250,000 تومانناموجود

ظرفیت: 19 هزار

نحوه عملکرد: سرد و گرم

مصرف انرژی: B

فیلتر: easy Filter به منظور سهولت در تمیز کردن فیلترها

جزئیات محصول
کولر گازی 25000 سامسونگ - SAMSUNG AIR CONDITIONER AR25KCSD BETTER
9,449,000 تومانناموجود

ظرفیت: 25 هزار

نحوه عملکرد: سرد

مصرف انرژی: B

فیلتر: easy Filter به منظور سهولت در تمیز کردن فیلترها

جزئیات محصول

  • «
  • 1
  • 2
  • »