مرتب سازی بر اساس :
56 محصول
حذف همه
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
یخچال فریزر 27 فوت سامسونگ - SAMSUNG REFRIGERATOR RT870 PN 27 FT
18,000,000 تومانناموجود

فوت: 27

روشنایی داخلی LED: دارد

مصرف انرژی: +A

آبسردکن: دارد

 

جزئیات محصول
یخچال فریزر 27 فوت سامسونگ - SAMSUNG REFRIGERATOR RT870 W 27 FT
16,000,000 تومانناموجود

فوت: 27

روشنایی داخلی LED: دارد

مصرف انرژی: +A

آبسردکن: دارد

 

جزئیات محصول
یخچال فریزر 23 فوت سامسونگ - SAMSUNG REFRIGERATOR RL750 PN 23 FT
16,700,000 تومانناموجود

فوت: 23

روشنایی داخلی LED: دارد

مصرف انرژی: ++A

آبسردکن: دارد

 

جزئیات محصول
یخچال فریزر 23 فوت سامسونگ - SAMSUNG REFRIGERATOR RL750 W 23 FT
15,500,000 تومانناموجود

فوت: 23

روشنایی داخلی LED: دارد

مصرف انرژی: ++A

آبسردکن: دارد

 

جزئیات محصول
یخچال فریزر 25 فوت سامسونگ - SAMSUNG REFRIGERATOR RT850 W 25 FT
16,300,000 تومانناموجود

فوت: 25

روشنایی داخلی LED: دارد

مصرف انرژی: ++A

آبسردکن: دارد

 

جزئیات محصول
یخچال فریزر 25 فوت سامسونگ - SAMSUNG REFRIGERATOR RT850 PN 25 FT
17,300,000 تومانناموجود

فوت: 25

روشنایی داخلی LED: دارد

مصرف انرژی: ++A

آبسردکن: دارد

 

جزئیات محصول
یخچال فریزر 25 فوت سامسونگ - SAMSUNG REFRIGERATOR RL730 PN 25 FT
8,100,000 تومانناموجود

فوت: 25

روشنایی داخلی LED: دارد

مصرف انرژی: ++A

آبسردکن: ندارد

 

جزئیات محصول
یخچال فریزر 25 فوت سامسونگ - SAMSUNG REFRIGERATOR RL730 W 25 FT
8,350,000 تومانناموجود

فوت: 25

روشنایی داخلی LED: دارد

مصرف انرژی: ++A

آبسردکن: ندارد

 

جزئیات محصول
یخچال فریزر 23 فوت سامسونگ - SAMSUNG REFRIGERATOR RT58 S 23 FT
3,692,000 تومانناموجود

فوت: 23

روشنایی داخلی LED: دارد

مصرف انرژی: A+

آبسردکن: دارد

 

جزئیات محصول
یخچال فریزر 23 فوت سامسونگ - SAMSUNG REFRIGERATOR RT58 W 23 FT
14,500,000 تومانناموجود

فوت: 23

روشنایی داخلی LED: دارد

مصرف انرژی: A+

آبسردکن: دارد

 

جزئیات محصول
یخچال فریزر 17 فوت سامسونگ - SAMSUNG REFRIGERATOR RT45 W 17 FT
2,250,000 تومانناموجود

فوت: 17

روشنایی داخلی LED: دارد

مصرف انرژی: A+

آبسردکن: ندارد

 

جزئیات محصول
یخچال فریزر 27 فوت سامسونگ - SAMSUNG REFRIGERATOR RT640 W 27 FT
15,800,000 تومانناموجود

فوت: 27

روشنایی داخلی LED: دارد

مصرف انرژی: A+

آبسردکن: دارد

 

جزئیات محصول
یخچال فریزر 27 فوت سامسونگ - SAMSUNG REFRIGERATOR RT640 PN 27 FT
8,700,000 تومانناموجود

فوت: 27

روشنایی داخلی LED: دارد

مصرف انرژی: A+

آبسردکن: دارد

 

جزئیات محصول
یخچال فریزر 23 فوت سامسونگ - SAMSUNG REFRIGERATOR RT600 PN 23 FT
9,300,000 تومانناموجود

فوت: 23

روشنایی داخلی LED: دارد

مصرف انرژی: A+

آبسردکن: دارد

 

جزئیات محصول
یخچال فریزر 23 فوت سامسونگ - SAMSUNG REFRIGERATOR RT600 W 23 FT
9,100,000 تومانناموجود

فوت: 23

روشنایی داخلی LED: دارد

مصرف انرژی: A+

آبسردکن: دارد

 

جزئیات محصول
یخچال فریزر 20 فوت سامسونگ - SAMSUNG REFRIGERATOR RT580 W 20 FT
10,500,000 تومانناموجود

فوت: 20

روشنایی داخلی LED: دارد

مصرف انرژی: A+

آبسردکن: دارد

 

جزئیات محصول
یخچال فریزر 20 فوت سامسونگ - SAMSUNG REFRIGERATOR RT580 PN 20 FT
13,700,000 تومانناموجود

فوت: 20

روشنایی داخلی LED: دارد

مصرف انرژی: A+

آبسردکن: دارد

 

جزئیات محصول
یخچال فریزر 18 فوت سامسونگ - SAMSUNG REFRIGERATOR RL49TE W 18 FT
2,480,000 تومانناموجود

فوت: 18

روشنایی داخلی LED: دارد

مصرف انرژی: A

آبسردکن: دارد

 

جزئیات محصول
یخچال فریزر 13 فوت سامسونگ - SAMSUNG REFRIGERATOR RT32FW 13 FT
2,040,000 تومانناموجود

فوت: 13

روشنایی داخلی LED: دارد

مصرف انرژی: A

آبسردکن: ندارد

 

جزئیات محصول
یخچال فریزر 25 فوت سامسونگ - SAMSUNG REFRIGERATOR RT820 PN 25 FT
4,366,000 تومانناموجود

فوت: 25

روشنایی داخلی LED: دارد

مصرف انرژی: A++

آبسردکن: دارد

 

جزئیات محصول
یخچال فریزر 25 فوت سامسونگ - SAMSUNG REFRIGERATOR RT820 W 25 FT
3,966,000 تومانناموجود

فوت: 25

روشنایی داخلی LED: دارد

مصرف انرژی: A++

آبسردکن: دارد

 

جزئیات محصول
یخچال فریزر 27 فوت سامسونگ - SAMSUNG REFRIGERATOR RT840 PN 27 FT
4,633,000 تومانناموجود

فوت: 27

روشنایی داخلی LED: دارد

مصرف انرژی: A++

آبسردکن: دارد

 

جزئیات محصول
یخچال فریزر 27 فوت سامسونگ - SAMSUNG REFRIGERATOR RT840 W 27 FT
4,440,000 تومانناموجود

فوت: 27

روشنایی داخلی LED: دارد

مصرف انرژی: A++

آبسردکن: دارد

 

جزئیات محصول
یخچال فریزر 18 فوت سامسونگ - SAMSUNG REFRIGERATOR RL50 PN 18 FT
3,070,000 تومانناموجود

فوت: 18

روشنایی داخلی LED: دارد

مصرف انرژی: A

آبسردکن: دارد

 

جزئیات محصول
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »