مرتب سازی بر اساس :
15 محصول
حذف همه
جارو برقی سری کویین 2400 وات سامسونگ - SAMSUNG QUEEN 24W VACUUM CLEANER
3,750,000 تومان

قدرت موتور: 2400 وات

کنترل روی دسته: ندارد

برس هوشمند: دارد

ظرفیت: 4 لیتر

 

جزئیات محصول
جارو برقی سری کویین 2400 وات سامسونگ - SAMSUNG QUEEN 24B VACUUM CLEANER
3,750,000 تومان

قدرت موتور: 2400 وات

کنترل روی دسته: ندارد

برس هوشمند: دارد

ظرفیت: 4 لیتر

 

جزئیات محصول
جاروبرقی 2100 وات سامسونگ - SAMSUNG VACUUM CLEANER QUEEN 21 2100 W
3,400,000 تومان

قدرت موتور: 2100 وات

کنترل روی دسته: دارد

برس هوشمند: دارد

ظرفیت: 4 لیتر

 

جزئیات محصول
جاروبرقی 1800 وات سامسونگ - SAMSUNG VACUUM CLEANER QUEEN 18 1800 W
2,300,000 تومان

قدرت موتور: 1800 وات

کنترل روی دسته: دارد

برس هوشمند: دارد

ظرفیت: 4 لیتر

 

جزئیات محصول
جاروبرقی 2100 وات سامسونگ - SAMSUNG VACUUM CLEANER VC 920 2100 W
3,300,000 تومان

قدرت موتور: 2100 وات

کنترل روی دسته: دارد

برس هوشمند: دارد

ظرفیت: 3.4 لیتر

 

جزئیات محصول
جاروبرقی 2100 وات سامسونگ - SAMSUNG VACUUM CLEANER VC 910 2100 W
3,100,000 تومان

قدرت موتور: 2100 وات

کنترل روی دسته: ندارد

برس هوشمند: دارد

ظرفیت: 4 لیتر

 

جزئیات محصول
جاروبرقی 2000 وات سامسونگ - SAMSUNG VACUUM CLEANER KING 20 2000 W
3,400,000 تومان

قدرت موتور: 2000 وات

کنترل روی دسته: دارد

برس هوشمند: دارد

ظرفیت: 4 لیتر

 

جزئیات محصول
جاروبرقی 1800 وات سامسونگ - SAMSUNG VACUUM CLEANER KING 18 1800 W
2,300,000 تومان

قدرت موتور: 1800 وات

کنترل روی دسته: دارد

برس هوشمند: دارد

ظرفیت: 4 لیتر

 

جزئیات محصول
جارو برقی 1700 وات سامسونگ - SAMSUNG VACUUM CLEANER EMPERATOR-1700
1,450,000 تومانناموجود

قدرت موتور: 1700 وات

کنترل روی دسته: ندارد

برس هوشمند: ندارد

ظرفیت: 2 لیتر

 

جزئیات محصول
جارو برقی 1800 وات سامسونگ - SAMSUNG VACUUM CLEANER JUPITER-1800
610,000 تومانناموجود

قدرت موتور: 1800 وات

کنترل روی دسته: ندارد

برس هوشمند: ندارد

ظرفیت: 15 لیتر

 

جزئیات محصول
جاروبرقی 2200 وات سامسونگ - SAMSUNG VACUUM CLEANER CROWN-2200 2200 W
663,000 تومانناموجود

قدرت موتور: 2200 وات

کنترل روی دسته: دارد

حداقل صدای مزاحم : 74db

ظرفیت: 5 لیتر

جزئیات محصول
جاروبرقی 2200 وات سامسونگ - SAMSUNG VACUUM CLEANER CROWN-2200 2200 W
663,500 تومانناموجود

قدرت موتور: 2200 وات

کنترل روی دسته: دارد

برس هوشمند: دارد

ظرفیت: 4.3 لیتر

 

جزئیات محصول
جاروبرقی 2100 وات سامسونگ - SAMSUNG VACUUM CLEANER Prince2100 2100 W
3,800,000 تومانناموجود

قدرت موتور: 2100 وات

سنسور گرد وغبار: دارد

برس هوشمند: دارد

ظرفیت: 2 لیتر

جزئیات محصول
جاروبرقی 2100 وات سامسونگ - SAMSUNG VACUUM CLEANER Prince2100 2100 W
3,650,000 تومانناموجود

قدرت موتور: 2100 وات

سنسور گرد وغبار: دارد

برس هوشمند: دارد

ظرفیت: 2 لیتر

جزئیات محصول
جاروبرقی 2400 وات سامسونگ - SAMSUNG VACUUM CLEANER CROWN-2400 2400 W
930,000 تومانناموجود

قدرت موتور: 2400 وات

کنترل روی دسته: دارد

حداقل صدای مزاحم : 74db

ظرفیت: 5 لیتر

جزئیات محصول