مرتب سازی بر اساس :
40 محصول
حذف همه
  • «
  • 1
  • 2
  • »
کولر گازی 19000 سامسونگ - SAMSUNG AIR CONDITIONER AR19NSP Windfree 19000
9,779,000 تومان

ظرفیت: 19 هزار

نحوه عملکرد: سرد و گرم

مصرف انرژی: اینورتر(کم مصرف)

فیلتر: easy Filter به منظور سهولت در تمیز کردن فیلترها

جزئیات محصول
کولر گازی 13000 سامسونگ - SAMSUNG AIR CONDITIONER AR13NSP Windfree 13000
7,139,000 تومان

ظرفیت: 13 هزار

نحوه عملکرد: سرد و گرم

مصرف انرژی: اینورتر(کم مصرف)

فیلتر: easy Filter به منظور سهولت در تمیز کردن فیلترها

جزئیات محصول
کولر گازی 10000 سامسونگ - SAMSUNG AIR CONDITIONER AR10NSP Windfree 10000
6,589,000 تومان

ظرفیت: 10 هزار

نحوه عملکرد: سرد و گرم

مصرف انرژی: اینورتر(کم مصرف)

فیلتر: easy Filter به منظور سهولت در تمیز کردن فیلترها

جزئیات محصول
کولر گازی سامسونگ 12000 - SAMSUNG AIR CONDITIONER AR13MQFH
5,150,000 تومان

ظرفیت: 12 هزار

نحوه عملکرد: سرد و گرم

مصرف انرژی: B

فیلتر: easy Filter به منظور سهولت در تمیز کردن فیلترها

جزئیات محصول
کولر گازی سامسونگ 18000 - SAMSUNG AIR CONDITIONER AR19MQFH
7,139,000 تومان

ظرفیت: 18 هزار

نحوه عملکرد: سرد و گرم

مصرف انرژی: B

فیلتر: فيلتر توليد يون اکسيژن برای تمدد اعصاب

 

جزئیات محصول
کولر گازی سامسونگ 24000 - SAMSUNG AIR CONDITIONER AR25MQFH
7,620,000 تومان

ظرفیت: 24 هزار

نحوه عملکرد: سرد و گرم

مصرف انرژی: B

فیلتر: فيلتر توليد يون اکسيژن برای تمدد اعصاب

 

جزئیات محصول
کولر گازی سامسونگ 30000 - SAMSUNG AIR CONDITIONER AR30MQFU MAX4
10,200,000 تومان

ظرفیت: 30 هزار

نحوه عملکرد: سرد و گرم

مصرف انرژی: A

فیلتر: فیلتر Full HD جهت جلوگیری از انتشار ذرات آلرژی زا و گرد و غبار

جزئیات محصول
کولر گازی سامسونگ 24000 - SAMSUNG AIR CONDITIONER AR25MRFH BORACAY
7,359,000 تومان

ظرفیت: 24 هزار

نحوه عملکرد: سرد 

مصرف انرژی: B

فیلتر: فیلتر Full HD جهت جلوگیری از انتشار ذرات آلرژی زا و گرد و غبار

 

جزئیات محصول
کولر گازی سامسونگ 18000 - SAMSUNG AIR CONDITIONER AR19MRFH BORACAY
6,479,000 تومان

ظرفیت: 18 هزار

نحوه عملکرد: سرد 

مصرف انرژی: B

فیلتر: فیلتر Full HD جهت جلوگیری از انتشار ذرات آلرژی زا و گرد و غبار

 

جزئیات محصول
کولر گازی 12000 سامسونگ - Samsung AIR CONDITIONER AR13MRFH
6,600,000 تومان

ظرفیت: 12 هزار

نحوه عملکرد: سرد 

مصرف انرژی: B

فیلتر: فیلتر Full HD جهت جلوگیری از انتشار ذرات آلرژی زا و گرد و غبار

 

جزئیات محصول
کولر گازی 10000 اینورتر سامسونگ - SAMSUNG AIR CONDITIONER AR10MSFHE S-INVERTER
5,260,000 تومان

ظرفیت: 10 هزار

نحوه عملکرد: سرد و گرم

مصرف انرژی: اینورتر(کم مصرف)

فیلتر: فيلتر توليد يون اکسيژن برای تمدد اعصاب

 

 

جزئیات محصول
کولر گازی 13000 اینورتر سامسونگ - SAMSUNG AIR CONDITIONER AR13MSFHE S-INVERTER
5,690,000 تومان

ظرفیت: 13 هزار

نحوه عملکرد: سرد و گرم

مصرف انرژی: اینورتر کم مصرف

فیلتر: فیلتر سه لایه ,easy Filter به منظور سهولت در تمیز کردن فیلترها

جزئیات محصول
کولر گازی 19000 اینورتر سامسونگ - SAMSUNG AIR CONDITIONER AR19MSFHE S-INVERTER
7,410,000 تومان

ظرفیت: 19 هزار

نحوه عملکرد: سرد و گرم

مصرف انرژی: اینورتر (کم مصرف)

فیلتر: فیلتر سه لایه ,easy Filter به منظور سهولت در تمیز کردن فیلترها

جزئیات محصول
کولر گازی 25000 اینورتر سامسونگ - SAMSUNG AIR CONDITIONER AR25MSFHE S-INVERTER
8,600,000 تومان

ظرفیت: 25 هزار

نحوه عملکرد: سرد و گرم

مصرف انرژی: اینورتر کم مصرف

فیلتر: فیلتر سه لایه ,easy Filter به منظور سهولت در تمیز کردن فیلترها

جزئیات محصول
کولر گازی 25000 سامسونگ - SAMSUNG AIR CONDITIONER AR25KSSS GOOD1 INVERTER
9,675,000 تومان

ظرفیت: 25 هزار

نحوه عملکرد: سرد و گرم

مصرف انرژی: اینورتر کم مصرف

فیلتر: فیلتر سه لایه ,easy Filter به منظور سهولت در تمیز کردن فیلترها

جزئیات محصول
کولر گازی 19000 سامسونگ - SAMSUNG AIR CONDITIONER AR19KSSS GOOD1 INVERTER
8,569,000 تومان

ظرفیت: 19 هزار

نحوه عملکرد: سرد و گرم

مصرف انرژی: اینورتر کم مصرف

فیلتر: فیلتر سه لایه ,easy Filter به منظور سهولت در تمیز کردن فیلترها

جزئیات محصول
کولر گازی 13000 سامسونگ - SAMSUNG AIR CONDITIONER AR13KSSS GOOD1 INVERTER
6,479,000 تومان

ظرفیت: 13 هزار

نحوه عملکرد: سرد و گرم

مصرف انرژی: اینورتر کم مصرف

فیلتر: فیلتر سه لایه ,easy Filter به منظور سهولت در تمیز کردن فیلترها

جزئیات محصول
کولر گازی 10000 سامسونگ - SAMSUNG AIR CONDITIONER AR10KSSS GOOD1 INVERTER
6,149,000 تومان

ظرفیت: 10 هزار

نحوه عملکرد: سرد و گرم

مصرف انرژی: اینورتر کم مصرف

فیلتر: فیلتر سه لایه ,easy Filter به منظور سهولت در تمیز کردن فیلترها

جزئیات محصول
کولر گازی 25000 سامسونگ - SAMSUNG AIR CONDITIONER AR25KCFU MAX
6,760,000 تومان

ظرفیت: 25 هزار

نحوه عملکرد: سرد

مصرف انرژی: B

فیلتر: فیلتر fULL HD جهت جلوگیری از انتشارذرات آلرژی زا و گرد وغبار

جزئیات محصول
کولر گازی 19000 سامسونگ - SAMSUNG AIR CONDITIONER AR19KCFU MAX
6,130,000 تومان

ظرفیت: 19 هزار

نحوه عملکرد: سرد

مصرف انرژی: B

فیلتر: فیلتر fULL HD جهت جلوگیری از انتشارذرات آلرژی زا و گرد وغبار

جزئیات محصول
کولر گازی 30000 سامسونگ - SAMSUNG AIR CONDITIONER AR30KCFU MAX
10,219,000 تومان

ظرفیت: 30 هزار

نحوه عملکرد: سرد

مصرف انرژی: B

فیلتر: فیلتر fULL HD جهت جلوگیری از انتشارذرات آلرژی زا و گرد وغبار

جزئیات محصول
کولر گازی 30000 سامسونگ - SAMSUNG AIR CONDITIONER AR30KPFU MAX
5,260,000 تومان

ظرفیت: 30 هزار

نحوه عملکرد: سرد و گرم

مصرف انرژی: B

فیلتر: فیلتر fULL HD جهت جلوگیری از انتشارذرات آلرژی زا و گرد وغبار

جزئیات محصول
کولر گازی 25000 سامسونگ - SAMSUNG AIR CONDITIONER AR25KPFS GOOD
7,370,000 تومان

ظرفیت: 25 هزار

نحوه عملکرد: سرد و گرم

مصرف انرژی: B

فیلتر: فیلتر: easy Filter به منظور سهولت در تمیز کردن فیلترها

جزئیات محصول
کولر گازی 19000 سامسونگ - SAMSUNG AIR CONDITIONER AR19KPFS GOOD
8,173,000 تومان

ظرفیت: 19 هزار

نحوه عملکرد: سرد و گرم

مصرف انرژی: B

فیلتر: easy Filter به منظور سهولت در تمیز کردن فیلترها

جزئیات محصول
  • «
  • 1
  • 2
  • »